Geocentrum-Z

Geocentrum-Z
Praha 7 - Holešovice

Fax: +420 222 623 458

Ing. Jan Zamazal Telefon: +420 604 793 985
zamazal@geocentrum-z.cz

Vilém Řezníček Telefon: +420 606 480 659
reznicek@geocentrum-z.cz

TOPlist

Poptávka

Kontaktní údaje
*
*
*
*Povinné údaje
Poptávka na práce v oblasti geometrické plány
rozdělení pozemku
vyznačení budovy (kolaudace, čerpání hypotéky)
doplnění parcely vedené zjednodušeným způsobem
věcná břemena
vyznačení průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
vytyčení vlastnických hranic - pozemků, lesů
geodetické podklady pro pozemkové úpravy
Jiná činnost:
Poptávka na práce v oblasti inženýrská geodézie
činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra
geodetické práce v investiční výstavbě
vytyčování stavebních objektů
kontrolní měření v průběhu výstavby
dokumentace skutečného provedení staveb a inženýrských sítí
zaměření a výpočet kubatur
mapové podklady pro projektování
polohopisné a výškopisné plány, včetně zákresu průběhu inženýrských sítí
sledování deformací a poklesů
zaměření a vyhotovení stavební dokumentace stávajících objektů
zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.)
Jiná činnost: