Geocentrum-Z

Geocentrum-Z
Praha 7 - Holešovice

Fax: +420 222 623 458

Ing. Jan Zamazal Telefon: +420 604 793 985
zamazal@geocentrum-z.cz

Vilém Řezníček Telefon: +420 606 480 659
reznicek@geocentrum-z.cz

TOPlist

Služby

Provádíme geodetické práce převážně v Praze a Středočeském kraji


Katastr nemovitostí

 • geometrické plány
  • rozdělení pozemku
  • vyznačení budovy (kolaudace, čerpání hypotéky)
  • doplnění parcely vedené zjednodušeným způsobem
  • věcná břemena
  • vyznačení průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • vytyčení vlastnických hranic - pozemků, lesů
 • geodetické podklady pro pozemkové úpravy

Inženýrská geodézie

 • činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra
 • geodetické práce v investiční výstavbě
 • vytyčování stavebních objektů
 • kontrolní měření v průběhu výstavby
 • dokumentace skutečného provedení staveb a inženýrských sítí
 • zaměření a výpočet kubatur
 • mapové podklady pro projektování- polohopisné a výškopisné plány, včetně zákresu průběhu inženýrských sítí
 • sledování deformací a poklesů
 • zaměření a vyhotovení stavební dokumentace stávajících objektů
 • zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.)